FØLG OSS:

Informasjon fra styret!

I november mottok Ishockeyklubben Comet Elite en henvendelse på e-post fra Viken Idrettskrets angående Idresslagsundersøkelsen 2020. Hvor vi ble bedt om å sende lovverk, styreprotokoller, regnskap for de to siste årene og årsmøteprotokoller.
Svaret på denne revisjonen mottok vi fra Viken Idrettskrets den 18. januar 2021, og de bemerker at vi omgående må oppdatere vårt lovverk og samarbeidsavtalen med Ishockeyklubben Comet Halden slik at disse tilfredsstiller gjeldende lovverk.

Det som må gjøres er å oppdatere loven slik at den tilfredsstiller lov normen som dere finner her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/ mer informasjon finner dere i veilederen for allianseidrettslag som ligger her: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/1431a925c8364d3f860cbbff557f6d71/veileder—idrettslagsallianser_26.pdf

Kort sammenfattet så vil dette si:
IHK Comet Halden og IHK Comet Halden Elite er to selvstendige idrettsklubber som har inngått en allianse avtale hvor IHK Comet Halden er Allianse idrettslaget. Det vil si at alt som er felles: Klubblogo, klubbfarger etc. skal avgjøres på Allianseidrettslagets årsmøte, utover det så har klubbene sine selvstendige lover og årsmøter.

De to klubbene skal ha sine egne selvstendige medlemsregistre, men de som melder seg inn i IHK Comet Halden Elite må og være medlemmer i IHK Comet Halden, siden dette er allianseidrettslaget.

I fremtiden vil det da bli slik at det kun er de som er betalende medlemmer av IHK Comet Halden Elite som er stemmeberettiget på årsmøtet til IHK Comet Halden Elite.

Halden 23.03.2021
Jens Myhren, styreleder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *