FØLG OSS:

Positive tall på årsmøtet

I kveld ble det avholdt årsmøter for Comets breddeavdeling og eliteavdeling. Det ble tre utskiftinger av styremedlemmer i bredde og elitestyret står seg som før. Eneste endring er at Ronny Larsen flyttes fra varamedlem til styremedlem, og Sigurd Nilsen Bruun fra styremedlem til varamedlem.
Styreleder i Comet Elite, Bjørn Hofgaard, kunne legge frem et overskudd for 2017 på 226.136 kr, noe som betyr at klubben pr. 31.12.17 hadde en positiv egenkapital på 288.332 kr!

Det ble også lagt frem at det har vært fokus på økonomien de siste årene for å snu den negative trenden til positive tall. Dette skyldes mye av dugnaden Comet har hatt i samarbeid med GET-graving. Hofgaard kunne også fortelle at det nå er kontroll på økonomien og at det fra nå av skal være førsteprioritet og fokus på det sportslige, uten at det skal brukes penger som vi ikke har. Dette fører til at det skal fortsette og jobbes hardt for å øke sponsorbudsjettet, og her trenger vi næringslivet i Halden til å bidra enda mer enn før.

 

Under bredde sitt årsmøte ble det delt ut hedersbevisning av to valører, Atle Hultberg mottok sølvmerket og Yngve Netteland mottok Gullmerket.

Merkekomiteen med Henrik Bjørneby, Trond Engebretsen og Mads Kjernsholen begrunnelse lyder som følgende:

Yngve Netteland

Det er i år kommet inn ett forslag på tildeling av gullmerke i henhold til Lover for merkekomiteen IK Comet.

  • 1. Utmerkelsen i gull er innstiftet for å belønne medlemmer eller andre, som i en årrekke har innlagt seg store fortjenester til Comet og/eller ishockeysportens trivsel og framgang.

Årets kandidat har i høyeste grad bidratt til at Comet gjennom flere år har levert kamparrangementer i elite-klasse og bidratt til trivsel i klubben med mange festarrangementer. Klubben har mer enn én gang fått skryt for sine kamparrangementer både fra forbund og motstanderlag.

Han ble medlem i 2002, flytta til Halden 2004 og ble styremedlem fra 2005, da som sekretær med ansvar for arrangement. Han var i styret fram til 2008.

Etter Comets konkurs i 2009 og etterfølgende oppstandelse som ny klubb, var han gjestearbeider i interimsstyret fra mars 2010. Han har også vært referent på samtlige årsmøter fra 2005, unntatt 2 år. Senere ble han også dirigent for årsmøtet i bredde fra 2013. Hans kompetanse innenfor regnskap har også kommet Comet til nytte disse årene.

Som arrangementsansvarlig har han holdt koken helt fra sesongen 07/08.

Han har også tatt ansvar for sesongsluttfester fra 2007 og julebord fra 2011, eller hele 16 fester.

Han er fortsatt virksom som arrangementsansvarlig og festgeneral.

Årets gullmerke tildeles Yngve Netteland!

Alte Hultberg

Det er i år kommet inn ett forslag på tildeling av sølvmerke i henhold til Lover for merkekomiteen IK Comet.

  • 2. Utmerkelsen i sølv tildeles fortrinnsvis medlemmer som i et lengre tidsrom 15 år eller mer, har nedlagt et godt arbeid for Comet og/eller ishockeysporten, av sportslig eller administrativ art.

Årets kandidat har vært medlem i Comet siden 1985, dvs. 33 år, og har vært tilknyttet Comet og ishallen på flere områder.

Det startet med hver søndag morgen og sette seg i den gamle Comet bussen å kjøre til Sparta Amfi for å trene. I denne perioden var han også med på å bygge Halden ishall. Dette var hans første jobb i yrkeslivet.

I 1988 tok han trener 1 kurs, og begynte som trener til det første miniputtlaget Comet hadde, da i nybygde Halden ishall. Dette laget fulgte han opp til U16. Han jobbet også på den tiden som vaktmester i ishallen. Han var med på å starte damelag, som han også ble trener for. Etter det ble han trener for 96-laget, som han har fulgt fra U8 til U20, da som trener, hjelpetrener og materialforvalter.

Han har også i perioder hatt andre oppgaver i klubben, som materialforvalter og ansvarlig for innkjøp av utstyr for bredde og som materialforvalter og ansvarlig for innkjøp av utstyr i elite, samt han har sittet i valgkomiteen for elite. For tiden er han med i støtteapparatet rundt A-laget Comet Elite.

Som spiller har han spilt i Comet bredde, og som senior har han spilt i Varteig, Lynild og Skjeberg

Han har også bronsemedalje fra sluttspillet i ishockey 2008, for å fylle vannflasker og slipe skøyter (som han selv sier:-)

Årets sølvmerke tildeles Atle Hultberg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *