VELDE ASFALT BRONSESPONSOR 2023/2024

Velde Asfalt avdeling Halden kom inn som ny sponsor underveis i sesongen 2023/2024, og valgte i forkant av sesongen 2023/2024 å fortsette samarbeidet. Avbildet er daglig leder i Velde Halden, Espen Olsen

Vi takker Velde Asfalt Halden for støtten!

OM VELDE

Velde er pukkverket som utviklet seg til å bli en totalleverandør av pukk, asfalt, betong og gjenvinning. I dag er vi en kunnskapsbasert og fremtidsrettet bedrift som setter både kundene og miljøet høyt.

Alt startet med vårt pukkverk, som utvinner den slitesterke steintypen «Lys granitt». For en mest mulig miljøvennlig produksjon har vi i dag samlokalisert knuseverk, betong- og asfaltproduksjon med vårt anlegg for gjenvinning. Vi leverer asfalttjenester helt fra Sunnhordland i nord til Agder i sør og på hele Nord-Jæren tilbyr vi både asfalt-, betong- og pukktjenester. Gjennom selskapet Velde Gulv sørger vi for komplette gulv over hele Norge. I høysesongen har vi ca. 300 ansatte og totalt er omsetningen ca. 700 mill.

Veldes avdeling i Halden har asfalt som satsingsområde og det brukes store ressurser på utvikling av miljøvennlig teknologi og gjenvinning. Velde ser på Halden som et svært interessant marked med store muligheter.

PLATINASPONSORER
HOVEDSPONSORER
GULLSPONSORER
SØLVSPONSORER
BRONSESPONSORER
HALDENPARTNER
GRØNN ISKRIGER
5000-KRONERS KLUBBEN
SAMARBEIDSPARTNERE