FØLG OSS:

Årsmøte i Comet Halden Elite avholdt

Comet Halden Elite avholdt årsmøte i kveld, 27.03.2019 i hallens VIP-fasiliteter. Årsmøtet inneholdt de nødvendige formalitetene, som bl.a. godkjenning av årsmelding og budsjett. Valgkomiteen leverte sin innstilling til nytt styre, som ble vedtatt av årsmøtet.

Under Bredde sitt årsmøte ble det delt ut to hedersbevisninger; Nicklas Jigarp mottok Gullmerket, mens Ole Brunborg ble æresmedlem. Vi gratulerer så meget til de begge.

Nytt styre i Comet Halden Elite er:
Jens Myhren (leder, valgt for 1 år)
Thorbjørn Danielsen (nestleder, valgt for 1 år)

Svend Landsverk (styremedlem, valgt for 2 år)
Eva Hansen (styremedlem, valgt for 2 år)
Ronny Larsen (styremedlem, gjenstår 1 år igjen)
Trine Danielsen (styremedlem, valgt for 2 år)
Tone Johansson (styremedlem, valgt for 2 år)

Roy Angell (varamedlem, valgt for 2 år)
Geir-Arne Karrestad (varamedlem, valgt for 2 år)

Vi ønsker å rette en stor takk til de som gikk ut av styret etter denne perioden, tidligere leder Bjørn Hofgaard, styremedlem Inge Strømseng og varamedlemmer Vera Graff Andreassen og Sigurd Nilsen Bruun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *