FØLG OSS:

Felles brev til forbundet fra Comet og Lørenskog.

Åpent brev til Norges Ishockeyforbund
Kopi pressens sportsredaksjoner

«Viser til Norges Ishockeyforbunds pressemelding av 19. mars 2020, der alle opp- og nedrykk bekreftes avblåst. Det skjer etter en avgjørelse tatt som følge av koronavirusutbruddet i Norge i mars, da sesongen av smittevernårsaker ble avlyst. Å avlyse sesongen var helseforsvarlig helt nødvendig. Å frata deltakende klubber opparbeidede, sportslige rettigheter kunne vært løst på flere måter.

To av vedtakets berørte klubber mener nå det er nødvendig å fremme sine synspunkter, samt belyse prosessen.

I vedtak 3 skriver forbundet «Selv om 4 lag har spilt seg til en rettighet, mens ingen lag har spilt seg endelig vekk fra en rettighet, så var NIHF nødt til å fatte et vedtak som ivaretar helheten. NIHF vedtar derfor at opp- og nedrykk fra sesongen 19/20 fryses. Alle serier starter sesongen 20/21 som sesongen 19/20. Reduksjonen av antall lag i divisjoner utsettes en sesong.»

Dette vedtaket er ikke begrunnet. Det vises generelt til at vedtaket «ivaretar helheten», uten at dette utdypes. Spillergruppene, med klubbene i ryggen, ber forbundet gi en utfyllende forklaring på hva de legger i denne avgjørelsen. Etter at klubbene har jobbet beinhardt både sportslig og økonomisk gjennom hele året, for å oppnå målet om kvalifisering til et nytt sportslig nivå, er det lite tillitsvekkende at forbundet avfeier alle argumenter ubegrunnet.

Spillerne, støtteapparat og klubbenes administrasjon føler ikke at forbundet, som skal sørge for å utvikle sporten bredest og best mulig, tilfredsstiller behovet for informasjon. Vi føler oss heller ikke trygge på at grunnlaget for å ta den rette avgjørelsen er tilstrekkelig ivaretatt.

Comet Hockey og Lørenskog Ishockeyklubb har i inneværende sesong spilt 1. divisjon, en prestasjonsliga etter samme modell som den høyeste ligaen, Get-ligaen. Begge var klare for kvalifiseringsspill med opprykk i potten, før sesongen ble fryst. På begge lag er spillere med ambisjoner om elitespill. En sterk motivasjon, for mange en avgjørende drivkraft, for innsatsen som ble lagt ned i år. For mange spillere kan dette vedtaket bety slutten. Enkeltspillere synes situasjonen er vanskelig og demotiverende for videre spill. Det er ødeleggende for eliten, for sporten, for bredden. Unge talenter og spillere i alle alderslag påvirkes negativt av store inngrep som avgjøres uten kommuniserte argumenter.

Vi står samlet bak oppfatningen om at den beste løsningen hadde vært opprykk for begge de kvalifiseringsklare klubbene – og at de to nedrykkstruede kunne beholdt plassene. Det ville gitt dagens eliteserie 12 fremfor 10 lag – det ville gitt mer spenning nedover i divisjonene, og det ville vært en innovativ utvikling innen hockeysporten i Norge.

Vi mener det ville vært en styrke om klubbene hadde fått større påvirkningskraft og drøftingsmuligheter før avgjørelsen ble tatt.

Da avgjørelsen ble sendt på e-post til de berørte klubbene, ble pressemeldingen publisert. Samtidig. Det ga oss ingen rom for å forberede oss. Flere ble varslet om avgjørelsen via media, ikke forbundet direkte. Klubbstyrene fikk ingen anledning til å bli orientert, før saken var kjent i det offentlige rom. Det er derfor naturlig at dialogen inkluderer pressen, med åpenhet fra begge sider.

At sport rammes av koronakrisen er mindre viktig sammenlignet med helse og samfunnskritiske oppgaver. Samtidig er det et faktum at vi påvirkes drastisk økonomisk, og lider i arbeidet med sponsorarbeid og lagbygging

Å samles om en felles løsning for neste sesong ville vært en god investering både for eksisterende elite og kommende generasjoner. Vi registrerer at forbundet gjennomfører en alvorlig inngripen uten medlemmenes støtte, og tar avgjørelsen uten å gi partene rom for tilbakemelding.

Klubbledelsen i Comet Hockey og Lørenskog Ishockeyklubb

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *