FØLG OSS:

Pressemelding vedr. økonomi

Foto: Kristian Bjørneby
Pressemelding 09.06.2024

Comet Halden Elite ber lokalsamfunnet om støtte for å overvinne økonomiske utfordringer.

Årsmøtet

På årsmøtet den 2. april 2024 ble det nye styret i Comet Halden Elite presentert. I samme møte avdekket kontrollkomiteens beretning en betydelig økonomisk utfordring. Klubben gikk med negative resultater både i 2022 og 2023. I tillegg viser de fire første månedene av 2024 underskudd. Resultatet av dette er at klubben nå har en negativ egenkapital og en svært utfordrende likviditetssituasjon. Dette er en oppgave vi nå må løse i fellesskap.

Kontrollarbeidet og status

Styret har siden årsmøtet jobbet iherdig med å få en fullstendig oversikt over situasjonen, og har innført solide tiltak for å stabilisere klubbens økonomi. Budsjettet for lønnskostnader i sport er dessverre foreløpig kuttet med 25%, alle tidligere inngåtte avtaler med leverandører er og blir gjennomgått og vi er i dialog med kreditorer. Flere sponsorer har allerede kommet med ekstraordinære bidrag for å hjelpe oss ut av situasjonen. Det er vi svært takknemlige for.

Vi har kommet langt på vei, men vi har et behov for å få inn ca. kr 1 200 000,- for å få kontroll på likviditetsutfordringen og få snudd den negative egenkapitalen til å bli positiv. En del av beløpet er allerede på plass, men vi har fortsatt et godt stykke igjen. Det er av stor betydning at vi snarest mulig kan komme tilbake til normal drift og bygge klubben vår videre.

Rutiner for fremtiden

Allerede fra vårt første styremøte ble det klart at strukturelle og organisatoriske endringer var nødvendige. Vi vedtok straks å opprette flere arbeidsutvalg med fokusområder på økonomi, sport, marked, arrangement og frivillige. Disse utvalgene, som nå er operative, ledes av ressurspersoner som er sentrale for å forbedre klubbens situasjon. Det frivillige arbeidet rundt klubben er fortsatt uvurderlig for å komme igjennom en vanskelig tid.

Økonomiutvalg og daglig leder

For å styrke klubbens daglige økonomiske styring har vi ansatt Sindre Hov Johnsen som daglig leder i Comet Halden Elite. Hans dedikasjon, kjennskap til klubben og gode salgsprestasjoner de siste årene gjør ham til den ideelle kandidaten til å lede oss gjennom denne utfordringen. Han vil imidlertid ikke stå alene i dette arbeidet; styret, regnskapsfører og økonomiutvalget vil i fremtiden spille en sentral rolle i den økonomiske driften.

Viktige bidragsytere i stormen

Vår regnskapsfører, GP Økonomi, har satt inn betydelige ressurser for å hjelpe oss med å snu skuta. De har så langt vært avgjørende med sin kompetanse på økonomi og regnskap, og de har også vært gode rådgivere for oss. I framtiden vil de være en enda mer aktiv part i forbindelse med økonomistyringen.
Halden Taxi er en viktig bidragsyter til klubben. Samtidig er de en av klubbens største kreditorer. For å hjelpe oss ut av situasjonen har de redusert gjeld og doblet sitt sponsorbidrag for de tre neste årene.
I tillegg har flere andre sponsorer allerede støttet oss med ekstraordinære sponsorbidrag. Eksempler er:
Berg Sparebank, Grimsrud, Kynningsrud, Ringstad Eiendom, GP Gruppen, Eagle Technology, Sørby utleie, Strömstad Marineservice, Byggfirma Lintho & Skogli, Elisenberg Elektro og ST Regnskaps Consult. Vi håper at enda flere framover vil være med å støtte oss.

Fremtidsutsikter

Klubbens økonomistyring og markedsarbeid vil fortsatt være hovedfokus i tiden fremover. Det er resultatet av dette arbeidet som er med på å avgjøre den sportslige satsningen.
Vi ser et stort potensial i å videreutvikle klubben vår. Inntektene har doblet seg de siste to årene, og vi har sett en formidabel vekst i sponsorinntekter, billett/sesongkort i tillegg til andre arrangementsinntekter.
Denne økningen har vi også sett i nåværende sesongkortsalg og sponsorarbeid. Derfor mener vi at grunnlaget for at Comet Halden skal kunne fortsette å vokse og etablere seg som en stabil, profesjonell, veldrevet klubb absolutt er til stede.

Åpenhet og ryddighet

Vi er fast bestemt på at full åpenhet rundt klubbens situasjon, nå og i fremtiden, er en sentral verdi. Dette gjelder mot våre frivillige, supportere, sponsorer, og alle som bryr seg om klubben vår.
Vi står nå i en vanskelig periode og ser ingen annen utvei enn å be om hjelp. Hvert bidrag fra næringslivet, supporterne våre og lokalsamfunnet vil utgjøre en stor forskjell. Vi har som nevnt allerede fått flere gode ekstraordinære bidrag, vi har fått flere nye sponsorer med på laget og vi håper at vi skal klare å få enda flere med på reisen mot å skape en solid, veldrevet klubb på øverste nivå i norsk hockey.

Vær med å gi ditt bidrag

Dersom du ønsker å bidra som privatperson kan du gjøre dette ved å Vippse valgfritt beløp til Vippsnr. #134257 (Gavestøtte Comet Halden Elite) eller ved overføring til kontonr: 1030 10 07049
Alle Vipps-bidrag innen 30.06 er med i trekningen av et sesongkort, en drakt og en pakke med utvalgte supporter effekter. Vi trekker fire vinnere, og hver krone tilsvarer et lodd.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sindre Hov Johnsen

Daglig leder

Comet Halden Elite
450 80 648
marked@cometelite.no

Bjørn Hofgaard
Styrets leder
Comet Halden Elite
906 39 293
leder@cometelite.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *