FØLG OSS:

Batteriretur

Om Batteriretur

Batteriretur er godkjent returselskap for alle kategorier batterier. Vi har tre selskaper som er organisert under merkenavnet Batteriretur®.

Batteriretur® er organisert for å oppfylle kravene til kasserte batterier i avfallsforskriften og fra etableringen senhøsten 1993 er oppdraget oppfylt, år etter år etter år. I 2006 utvidet EU «Batteridirektivet» til å gjelde alle kategorier batterier.

For oss har det vært et logisk veivalg å gjøre bruk av det samme finmaskede nett av mottaks- og hentesteder til innsamling av alle kategorier batterier. Og vi ser historien gjenta seg; slik mengden blybatterier snart 25 år tilbake raskt vokste fra årlig 9.000 tonn til 14-17.000 tonn har mengden portable batterier vokst fra vel 100 tonn til nær 1000 tonn ved hjelp av samme nettverk. Vårt nettverk sikrer synergigevinst for både sikkerhet og miljøet!

Veien videre

Jobben er ikke derimot ikke gjort selv om innsamlingskravet i forskrift er oppfylt. Norge elektrifiseres og i 2014 etablerte vi Batteriretur Høyenergi AS for å håndtere batteriene fra elektriske kjøretøy og marin sektor. Vi vil gå videre med å tilrettelegge for innsamling av høyenergibatterier i samarbeid med partnere. Og det skulle bare mangle når vi er så heldig at mange ønsker å bidra til vellykket innsamling. Flere har reist spørsmål om hvor mye vi vil ta imot! Svaret er at vi tar imot alt vi får, og lovende samarbeidsprosjekter gjennom årene har satt oss i en internasjonal ledende posisjon. Entusiasme og et unikt landsdekkende nettverk av mottaks- og hentesteder gir resultater. Vi takker ydmykt alle våre samarbeidspartnere og gleder oss til innsamlingsveien videre sammen med dere med sikkerhet og miljøet i fokus. Fremtiden er elektrisk!

Hva vi gjør

Batteriretur® samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Helt fra Lindesnes i sør til Norges nordligste punkt Kinnarodden. Ja til og med på Svalbard samler vi inn batterier av alle typer! Det være seg blybatterier, alkaliske småbatterier eller store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip.

Gjennom snart 25 år har vi utviklet sikre og effektive løsninger for innsamling av batterier og vi investerer store ressurser for å utvikle fremtidens løsninger allerede i dag. Et eksempel på dette er vår nye sorteringsmaskin i Fredrikstad som er en helautomatisert sorteringsmaskin med kunstig intelligens for sortering av småbatterier. Et annet eksempel er Batterireturs utvikling av verdensledende løsninger for sikker håndtering, demontering, gjenbruk og gjenvinning av batterier fra elektriske kjøretøy. Å utvikle løsninger som kommer både oss som innbyggere til gode men ikke minst for miljøet er viktig for Batteriretur.

Visste du at du kan levere batterier der du kjøper nye? Eller at nær samtlige kommuner har avfallsmottak hvor du kan levere dine brukte batterier? Ja faktisk har vi over 20.000 steder i landet hvor du kan levere dine batterier og vårt nettverk av samarbeidspartnere over hele Norge samt, at nettopp du leverer dine batterier til gjenvinning gjør at vi nordmenn er blant de beste i verden på innsamling og gjenvinning av batterier.

Innsamling og gjenvinning av batterier er viktig av flere grunner. De kan være farlige om de håndteres feil, men samtidig er det veldig viktig med innsamling for gjenvinning da flere typer batterier inneholder materialer som kan brukes på nytt i nye produkter. Dette er veldig viktig for miljøet og med vårt system sørger vi for en miljøvennlig innsamling med høyest mulig kvalitet på gjenvinningen, slik at mest mulig materialer går tilbake til produksjon av nye produkter. Dette er hva vi kaller sirkulærøkonomi i praksis.

Vi ønsker å være tilgjengelig for deg enten du er importør, innsamler eller om du som forbruker ønsker informasjon om batterier. Vi jobber derfor mye med kommunikasjon rundt batterier i flere fora og går du inn på vår Facebook side kan du se mer informasjon om vår hverdag. Du kan også sende oss en melding om du ønsker mer informasjon.