FØLG OSS:

Halden Boligbyggelag

HABO et samvirkeforetak med forkjøpsrett og medlemsfordeler

Halden Boligbyggelag (HABO) er en medlemsorganisasjon med ca 6.000 medlemmer. Siden 1945 har vi bygget boliger og levert gunstige boligrelaterte tjenester til våre medlemmer. Gjennom egen byggevirksomhet og godt samarbeid med kommune og andre boligutviklere tilbyr vi boliger på forkjøpsrett til våre medlemmer. Vi forvalter i dag 3.300 boliger fordelt på over 130 boligselskaper i Halden og omegn.

Samfunnsansvar

HABO er opptatt av lokalsamfunnet og er en aktiv bidragsyter med lokale sponsorbidrag til kultur og idrett og bistand til veldedige formål der hvor våre medlemmer bor. Vi ønsker å stimulere og til rette for gode bo- og oppvekstmiljøer. Comet er en viktig bredde- og eliteklubb i Halden hvor mange barn og frivillige er engasjert. Comet har også vist at de har en høy og stabil publikumsstøtte i Halden.

Relaterte innlegg

Halden Boligbyggelag fortsetter som sølvsponsor for sesongen 2022/2023

Daglig leder, HABO og markedsansvarlig Sindre Hov Johnsen er fornøyd med ny avtale.