FØLG OSS:

Oreid Utvikling

Om boligprosjektet Oreid

Oreid boligfelt ligger noen kilometer øst for Halden by. Området som er på ca. 420 mål har variert terreng som utvikles for boliger, friområder, aktiviteter og servicefunksjoner. Deler av dette utvikles for boliger, friområder, aktiviteter og servicefunksjoner i en trinnvis prosess

BOLIGER FOR ALLE

AKTIVITETER

I NÆRMILJØET

Området

Det unike med dette prosjektet, er at ­utbygger Kolbjørn ­Selmer i Oreid Utvikling startet ­utvikling av det flotte kultur­landskapet og tilrettela det for allmennheten ­parallelt med regulerings­arbeidet.

Her ønsket de velkommen til opp­arbeidede lekeområder og en to ­kilometer lang natursti allerede før den første boligen var solgt. Stien er merket, ­tematisert og skiltet med utgangspunkt i områdets landskap, vege­tasjon og historie. Her er det også satt ut benker og krakker. Et flott sted både store og små og barna i Espira ­barnehage (som er fylt opp til siste plass og skal utvides) er daglig på nye eventyr i Hekseskogen og Eventyrskogen!

Også skogsområdene utenfor ­stiene er i en ­kontinuerlig forskjønning. Her har Oreid ­Utvikling etablert et samarbeid med den lokale arbeids­markedsbedriften «Arbeid og vekst», som gir deltagerne nyttig sosiali­serings- og arbeidstrening. Tar vi også med at det er etablert BMX-baner i samarbeid med Aremark BMX-klubb, og at Oreid er sponsor av Comets unge ­supportere «Mini-VIP-en», forstår vi at ­utbyggerens visjonen om å bidra til å skape et godt liv i Halden er mer enn svulstige ord på et dokument!

Bredt eierskap

Arbeidsgruppa har fått sin egen, ­merkede camp, og «Mini-VIP-en» har sin egen signatur knyttet til en av rasteplassene. I tillegg til det som ­allerede er opparbeidet, er det ­flere utendørs møteplasser for ­aktiviteter for både store og små, som lekeplass, volleyball­bane og fotballbane.

c_row]

Relaterte innlegg

Før kampene: Comet Halden – Nidaros

Vi tar imot Nidaros til dobbeltoppgjør i Halden Ishall denne helgen. Oreid og Stangeskovene er helgens kampsponsorer.

Sponsoroppdatering!

Markedsarbeidet fortsetter og Tore Jobs kan fortelle at fjorårets  resultatet ble passert 1. mai. Nå skal det jobbes videre for å klare årets budsjett før sankthansaften. Slik at det etter dette kan jobbes med å øke sponsorinntektene utover budsjettet. Disse sponsorene er på plass: Arnas Tilbud AS kom inn som gullsponsor for Comet forrige sesong. […]

[/vc_row]