FØLG OSS:

Øst AS

OM OSS

Øst AS er en lokalt forankret bygg entreprenør med nedslagsområde i Østfold, Søndre del av Akershus samt nordre Bohuslän.

Historikk

Bedriften ble etablert i 1986 av Jan Erik Østensvig som ansvarlig selskap under navnet J.E. Østensvig Selskapet var i mange år en tradisjonell byggmesterbedrift med få ansatte.

I 2010 gikk GG Gruppen inn som majoritetseier og navnet ble endret til Øst AS. Etter dette har selskapet vokst gradvis, både i omsetning og antall ansatte. Etter overtagelse av ansatte fra Bygg It AS i 2014 var det 26 ansatte med en omsetning på 60 mill.

Bård Degnes overtok som daglig leder 01.09.15 og har de siste årene hatt en sterk vekst. Omsetning i 2017 endte på 122 mil.

Selskapet er en solid bedrift med sunn økonomi. Tross betydelig omsetningsøkning, har bedriften klart seg uten lån.

I november 2015 ble det en stor omstrukturering på eiersiden. GG Gruppen solgte 80% av Leif Grimsrud AS (LG AS) til Veidekke. LG AS kjøpte samtidig 100% av Øst AS som datterselskap.

Siden november 2016 er Øst AS, likestilt med LG AS og LG AB, tre selskaper som samlet representerer Distrikt Grimsrud i Veidekke- konsernet. Eierkonstellasjonen er uforandret.

Øst Boligprosjekt AS er et heleid datterselskap av Øst AS. Øst BP kjøper ferdig regulerte tomtefelt i Halden, utvikler, bygger og selger boliger til privatkunder. Det har vært satset på småhusbebyggelse og det siste året har vi hatt en produksjon på ca. 22 boliger fordelt på to boligfelt. Øst BP har ingen ansatte.